จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,59721,1533,58722630,563
ไทย5,09220,3223,54722529,186
กัมพูชา4264-34
เกาหลีใต้-1--1
จีน-----
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา29051420-824
ฟิลิปปิน-----
มาเลเซีย-----
ลาว46170151232
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-1--1
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ2127--48
อื่นๆ144921-237
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด55532--587
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ไทย55532--587
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)กัมพูชา-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เกาหลีใต้-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)จีน-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ญี่ปุ่น-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เนปาล-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ปากีสถาน-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เมียนมา-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ฟิลิปปิน-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)มาเลเซีย-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ลาว-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เวียดนาม-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ศรีลังกา-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)สิงคโปร์-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อินเดีย-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อินโดนีเซีย-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อื่นๆ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด960--69
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ไทย857--65
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)กัมพูชา-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เกาหลีใต้-1--1
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)จีน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ญี่ปุ่น-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เนปาล-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ปากีสถาน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เมียนมา-1--1
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ฟิลิปปิน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)มาเลเซีย-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ลาว-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เวียดนาม-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ศรีลังกา-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)สิงคโปร์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อินเดีย-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อินโดนีเซีย-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อื่นๆ1---1
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1343--56
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไทย1343--56
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กัมพูชา-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เกาหลีใต้-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จีน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ญี่ปุ่น-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เนปาล-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ปากีสถาน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เมียนมา-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ฟิลิปปิน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มาเลเซีย-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ลาว-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เวียดนาม-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ศรีลังกา-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สิงคโปร์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินเดีย-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินโดนีเซีย-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด268945-160
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไทย258945-159
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กัมพูชา-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เกาหลีใต้-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จีน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ญี่ปุ่น-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เนปาล-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ปากีสถาน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เมียนมา-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ฟิลิปปิน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มาเลเซีย-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ลาว-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เวียดนาม-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ศรีลังกา-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สิงคโปร์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินเดีย-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินโดนีเซีย-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด-119--119
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไทย-116--116
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กัมพูชา-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เกาหลีใต้-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จีน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ญี่ปุ่น-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เนปาล-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ปากีสถาน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เมียนมา-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ฟิลิปปิน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มาเลเซีย-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ลาว-3--3
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เวียดนาม-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ศรีลังกา-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สิงคโปร์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินเดีย-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินโดนีเซีย-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1032--42
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไทย926--35
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กัมพูชา-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เกาหลีใต้-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จีน-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ญี่ปุ่น-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เนปาล-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ปากีสถาน-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เมียนมา16--7
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ฟิลิปปิน-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มาเลเซีย-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ลาว-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เวียดนาม-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ศรีลังกา-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สิงคโปร์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินเดีย-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินโดนีเซีย-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด3051--81
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไทย3051--81
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กัมพูชา-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เกาหลีใต้-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จีน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ญี่ปุ่น-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เนปาล-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ปากีสถาน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เมียนมา-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ฟิลิปปิน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มาเลเซีย-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ลาว-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เวียดนาม-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ศรีลังกา-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สิงคโปร์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินเดีย-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินโดนีเซีย-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด980--89
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไทย978--87
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กัมพูชา-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เกาหลีใต้-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จีน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ญี่ปุ่น-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เนปาล-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ปากีสถาน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เมียนมา-2--2
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ฟิลิปปิน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มาเลเซีย-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ลาว-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เวียดนาม-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ศรีลังกา-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สิงคโปร์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินเดีย-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินโดนีเซีย-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด1033--43
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไทย1032--42
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)กัมพูชา-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เกาหลีใต้-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จีน-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ญี่ปุ่น-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เนปาล-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ปากีสถาน-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เมียนมา-1--1
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ฟิลิปปิน-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)มาเลเซีย-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ลาว-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เวียดนาม-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ศรีลังกา-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สิงคโปร์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อินเดีย-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อินโดนีเซีย-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด3415090-274
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไทย3314290-265
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)กัมพูชา-2--2
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เกาหลีใต้-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จีน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ญี่ปุ่น-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เนปาล-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ปากีสถาน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เมียนมา-5--5
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ฟิลิปปิน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)มาเลเซีย-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ลาว-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เวียดนาม-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ศรีลังกา-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สิงคโปร์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อินเดีย-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อินโดนีเซีย-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ1---1
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด7820692-376
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไทย7320392-368
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)กัมพูชา-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เกาหลีใต้-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จีน-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ญี่ปุ่น-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เนปาล-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ปากีสถาน-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เมียนมา11--2
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ฟิลิปปิน-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)มาเลเซีย-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ลาว-2--2
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เวียดนาม-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ศรีลังกา-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สิงคโปร์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อินเดีย-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อินโดนีเซีย-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ4---4
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด2811475-217
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไทย2711275-214
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)กัมพูชา-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เกาหลีใต้-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จีน-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ญี่ปุ่น-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เนปาล-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ปากีสถาน-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เมียนมา11--2
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ฟิลิปปิน-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)มาเลเซีย-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ลาว-1--1
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เวียดนาม-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ศรีลังกา-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สิงคโปร์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อินเดีย-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อินโดนีเซีย-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.