จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,59721,1533,58722630,563
พุทธ5,39320,3063,47622329,398
อิสลาม19182610831,128
คริสต์392-14
ซิกส์-2--2
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ10101-21
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด55532--587
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)พุทธ46494--540
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อิสลาม938--47
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)คริสต์-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ซิกส์-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อื่นๆ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด960--69
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)พุทธ850--58
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อิสลาม110--11
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)คริสต์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ซิกส์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อื่นๆ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1343--56
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พุทธ1342--55
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อิสลาม-1--1
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)คริสต์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซิกส์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด268945-160
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พุทธ-1432-46
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อิสลาม267513-114
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)คริสต์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซิกส์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด-119--119
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พุทธ-119--119
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อิสลาม-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)คริสต์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซิกส์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1032--42
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พุทธ1032--42
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อิสลาม-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)คริสต์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซิกส์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด3051--81
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พุทธ3049--79
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อิสลาม-1--1
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)คริสต์-1--1
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซิกส์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด980--89
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พุทธ980--89
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อิสลาม-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)คริสต์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซิกส์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด1033--43
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)พุทธ1033--43
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อิสลาม-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)คริสต์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ซิกส์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด3415090-274
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)พุทธ3414989-272
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อิสลาม-11-2
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)คริสต์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ซิกส์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด7820692-376
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)พุทธ7720492-373
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อิสลาม12--3
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)คริสต์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ซิกส์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด2811475-217
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)พุทธ2811374-215
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อิสลาม-11-2
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)คริสต์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ซิกส์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.