สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
840200106401831084640183 บ้านนา1บ้านนาปากหมากไชยา84110ไชยา 1 (ชายแดน)0887607719banna010@surat2.go.th https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=10846401839.4398224253168499.0094980266123
840200116401841084640184 บ้านห้วยตาหมิง6ห้วยตาหมิงปากหมากไชยา84110ไชยา 1 (ชายแดน)077923604banhuaytaming011@surat2.go.th https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=10846401849.4766920000000298.9577652
840200126401851084640185 บ้านพรุยายชี4พรุยายชีปากหมากไชยา84110ไชยา 1 (ชายแดน)077923119banpruyaichi012@surat2.go.th https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=10846401859.4142362000000298.9960197
840200136401861084640186 วัดวิโรจนาราม2ปากหมากปากหมากไชยา84110ไชยา 1 (ชายแดน)077380142watwirotjanaram013@surat2.go.th https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=10846401869.4232546000000199.0373208999999