สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2. อำเภอ วิภาวดี


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
840202066405301084640530 บ้านเชี่ยวมะปรางตะกุกใต้วิภาวดี81716121314161811118121496------------------------70987ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840202076405321084640532 บ้านโพธิ์พนาตะกุกใต้วิภาวดี1411711314432112312011311911111076------------------------1519175ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840202086405331084640533 บ้านวังผักแว่นตะกุกใต้วิภาวดี141151913832719191161151201966------------------------13491510ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840202096405341084640534 วัดโพธิ์น้อยตะกุกใต้วิภาวดี41225135210153413212813013413011886------------------------289112612ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840202106405291084640529 บ้านเชี่ยวเฟืองตะกุกเหนือวิภาวดี10181141323121151101111111101696------------------------1019118ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840202116405311084640531 บ้านท่านหญิงวิภาตะกุกเหนือวิภาวดี151121331603452412372442502472264125824625021546----------------478212325ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840202126405351084640535 วัดอรัญญารามตะกุกเหนือวิภาวดี13161312231311318141141101626------------------------84994ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840202136405361084640536 สหกรณ์นิคมตะกุกเหนือวิภาวดี2213523228953714522913423213322109------------------------299142116ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.