จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,59721,1533,587-30,563
ผอม6261,186146-1,962
ค่อนข้างผอม4031,338201-1,957
สมส่วน3,42913,2842,473-19,344
ท้วม2901,276218-1,800
เริ่มอ้วน3752,305335-3,038
อ้วน4621,761209-2,439
ค่านอกเกณฑ์1235-23
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด55532--587
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ผอม515--20
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ค่อนข้างผอม429--33
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)สมส่วน33299--332
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ท้วม445--49
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เริ่มอ้วน478--82
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อ้วน566--71
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ค่านอกเกณฑ์-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด960--69
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ผอม-2--2
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ค่อนข้างผอม-2--2
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)สมส่วน440--44
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ท้วม23--5
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เริ่มอ้วน-6--6
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อ้วน37--10
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ค่านอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1343--56
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผอม-1--1
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างผอม-3--3
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สมส่วน1224--36
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ท้วม-4--4
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เริ่มอ้วน-4--4
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อ้วน-7--7
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่านอกเกณฑ์1---1
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด268945-160
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผอม12--3
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างผอม363-12
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สมส่วน206429-113
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ท้วม163-10
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เริ่มอ้วน-64-10
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อ้วน156-12
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่านอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด-119--119
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผอม-6--6
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างผอม-7--7
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สมส่วน-78--78
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ท้วม-4--4
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เริ่มอ้วน-11--11
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อ้วน-13--13
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่านอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1032--42
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผอม-4--4
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างผอม-2--2
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สมส่วน923--32
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ท้วม1---1
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เริ่มอ้วน-1--1
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อ้วน-2--2
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่านอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด3051--81
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผอม12--3
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างผอม2---2
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สมส่วน2036--56
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ท้วม11--2
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เริ่มอ้วน57--12
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อ้วน15--6
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่านอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด980--89
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผอม1---1
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างผอม14--5
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สมส่วน546--51
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ท้วม-5--5
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เริ่มอ้วน-19--19
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อ้วน26--8
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่านอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด1033--43
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ผอม21--3
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างผอม-2--2
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สมส่วน719--26
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ท้วม-2--2
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เริ่มอ้วน13--4
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อ้วน-6--6
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่านอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด3415090-274
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ผอม7122-21
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างผอม399-21
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สมส่วน179957-173
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ท้วม182-11
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เริ่มอ้วน31016-29
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อ้วน3124-19
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่านอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด7820692-376
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ผอม1162-19
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างผอม1156-22
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สมส่วน4113160-232
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ท้วม978-24
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เริ่มอ้วน162011-47
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อ้วน10175-32
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่านอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด2811475-217
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ผอม357-15
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างผอม282-12
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สมส่วน187350-141
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ท้วม151-7
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เริ่มอ้วน-1910-29
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อ้วน445-13
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่านอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.