แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
84020001 โรงเรียนวัดชยาราม ตลาดไชยาไชยา
84020002 โรงเรียนสารภีอุทิศ ตลาดไชยาไชยา
84020003 โรงเรียนบ้านตะกรบ ตะกรบไชยา
84020004 โรงเรียนบ้านห้วยพุน ตะกรบไชยา
84020005 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม ตะกรบไชยา
84020006 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร ทุ่งไชยา
84020008 โรงเรียนบ้านนาแค ทุ่งไชยา
84020009 โรงเรียนบ้านหนองมน ทุ่งไชยา
84020010 โรงเรียนบ้านนา ปากหมากไชยา
84020011 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ปากหมากไชยา
84020012 โรงเรียนบ้านพรุยายชี ปากหมากไชยา
84020013 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ปากหมากไชยา
84020014 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ปากหมากไชยา
84020015 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง ป่าเวไชยา
84020016 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ป่าเวไชยา
84020017 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป่าเวไชยา
84020018 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า ป่าเวไชยา
84020020 โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ พุมเรียงไชยา
84020022 โรงเรียนวัดพุมเรียง พุมเรียงไชยา
84020023 โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) พุมเรียงไชยา
84020025 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โมถ่ายไชยา
84020026 โรงเรียนวัดสุทธาวาส โมถ่ายไชยา
84020027 โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) เลม็ดไชยา
84020028 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์) เลม็ดไชยา
84020029 โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) เลม็ดไชยา
84020030 โรงเรียนบ้านไทรงาม เลม็ดไชยา
84020031 โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง) เวียงไชยา
84020032 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา เวียงไชยา
84020033 โรงเรียนบ้านกลาง คลองพาท่าชนะ
84020034 โรงเรียนบ้านคลองพา คลองพาท่าชนะ
84020035 โรงเรียนบ้านชายท่า คลองพาท่าชนะ
84020036 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม คลองพาท่าชนะ
84020037 โรงเรียนบ้านท่าไท คลองพาท่าชนะ
84020038 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ คลองพาท่าชนะ
84020039 โรงเรียนบ้านควนสูง คันธุลีท่าชนะ
84020040 โรงเรียนบ้านคันธุลี คันธุลีท่าชนะ
84020041 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ คันธุลีท่าชนะ
84020044 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะท่าชนะ
84020045 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย ท่าชนะท่าชนะ
84020046 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ท่าชนะท่าชนะ
84020048 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม ท่าชนะท่าชนะ
84020049 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ประสงค์ท่าชนะ
84020050 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ประสงค์ท่าชนะ
84020051 โรงเรียนบ้านศรีพนม ประสงค์ท่าชนะ
84020054 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ประสงค์ท่าชนะ
84020055 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ ประสงค์ท่าชนะ
84020056 โรงเรียนบ้านคลองรอก ประสงค์ท่าชนะ
84020057 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ประสงค์ท่าชนะ
84020058 โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์ ประสงค์ท่าชนะ
84020059 โรงเรียนวัดอัมพาวาส วังท่าชนะ
84020060 โรงเรียนวัดขจรบำรุง วังท่าชนะ
84020061 โรงเรียนบ้านดินก้อง วังท่าชนะ
84020062 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สมอทองท่าชนะ
84020063 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สมอทองท่าชนะ
84020064 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง สมอทองท่าชนะ
84020065 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สมอทองท่าชนะ
84020066 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง กะเปาคีรีรัฐนิคม
84020067 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง กะเปาคีรีรัฐนิคม
84020068 โรงเรียนวัดโกศาวาส กะเปาคีรีรัฐนิคม
84020069 โรงเรียนวัดอินทราวาส กะเปาคีรีรัฐนิคม
84020070 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 ถ้ำสิงขรคีรีรัฐนิคม
84020071 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด ถ้ำสิงขรคีรีรัฐนิคม
84020072 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร ถ้ำสิงขรคีรีรัฐนิคม
84020073 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ท่ากระดานคีรีรัฐนิคม
84020074 โรงเรียนบ้านย่านยาว บ้านยางคีรีรัฐนิคม
84020076 โรงเรียนบ้านหินดาน ท่ากระดานคีรีรัฐนิคม
84020077 โรงเรียนบ้านปากโตน ท่าขนอนคีรีรัฐนิคม
84020078 โรงเรียนบ้านโตนยาง ท่าขนอนคีรีรัฐนิคม
84020079 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ท่าขนอนคีรีรัฐนิคม
84020080 โรงเรียนบ้านท่าขนอน ท่าขนอนคีรีรัฐนิคม
84020081 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม ท่าขนอนคีรีรัฐนิคม
84020082 โรงเรียนวัดน้ำหัก น้ำหักคีรีรัฐนิคม
84020083 โรงเรียนบ้านบางขนุน บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคม
84020084 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคม
84020085 โรงเรียนบ้านน้ำราด บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคม
84020086 โรงเรียนบ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคม
84020087 โรงเรียนวัดนิลาราม บ้านยางคีรีรัฐนิคม
84020088 โรงเรียนบ้านยาง บ้านยางคีรีรัฐนิคม
84020091 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง บ้านยางคีรีรัฐนิคม
84020092 โรงเรียนบ้านวังพลาย ย่านยาวคีรีรัฐนิคม
84020094 โรงเรียนบ้านท่าไคร ย่านยาวคีรีรัฐนิคม
84020095 โรงเรียนบ้านบางพระ ย่านยาวคีรีรัฐนิคม
84020096 โรงเรียนบ้านมะเลาะ ย่านยาวคีรีรัฐนิคม
84020098 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ เขาพังบ้านตาขุน
84020100 โรงเรียนบ้านพัฒนา เขาพังบ้านตาขุน
84020101 โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 เขาพังบ้านตาขุน
84020102 โรงเรียนบ้านวังขุม เขาวงบ้านตาขุน
84020103 โรงเรียนตาขุน เขาวงบ้านตาขุน
84020104 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เขาวงบ้านตาขุน
84020107 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน พรุไทยบ้านตาขุน
84020108 โรงเรียนวัดพรุศรี พรุไทยบ้านตาขุน
84020109 โรงเรียนวัดพะแสง พะแสงบ้านตาขุน
84020110 โรงเรียนบ้านตาขุน พะแสงบ้านตาขุน
84020112 โรงเรียนบ้านบางปรุ คลองศกพนม
84020113 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง คลองศกพนม
84020114 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม คลองศกพนม
84020115 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง คลองศกพนม
84020116 โรงเรียนบ้านเขานาใน ต้นยวนพนม
84020117 โรงเรียนบ้านจำปาทอง ต้นยวนพนม
84020118 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง ต้นยวนพนม
84020119 โรงเรียนบ้านป่าตง ต้นยวนพนม
84020120 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง ต้นยวนพนม
84020121 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น คลองชะอุ่นพนม
84020122 โรงเรียนบ้านต้นยวน คลองชะอุ่นพนม
84020123 โรงเรียนบ้านบางหิน คลองชะอุ่นพนม
84020124 โรงเรียนบ้านแสนสุข คลองชะอุ่นพนม
84020125 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย คลองชะอุ่นพนม
84020126 โรงเรียนบ้านบางสาน พนมพนม
84020127 โรงเรียนบ้านลูกเดือน พนมพนม
84020128 โรงเรียนวัดพนม พนมพนม
84020129 โรงเรียนบ้านใหญ่ พนมพนม
84020130 โรงเรียนวัดธัญญาราม พลูเถื่อนพนม
84020131 โรงเรียนบ้านเบญจา พลูเถื่อนพนม
84020133 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พังกาญจน์พนม
84020134 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ พังกาญจน์พนม
84020135 โรงเรียนบ้านควนรา เขาถ่านท่าฉาง
84020136 โรงเรียนวัดน้ำพุ เขาถ่านท่าฉาง
84020137 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด เขาถ่านท่าฉาง
84020138 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ คลองไทรท่าฉาง
84020140 โรงเรียนบ้านท่าแซะ คลองไทรท่าฉาง
84020141 โรงเรียนวัดนันทาราม ท่าเคยท่าฉาง
84020142 โรงเรียนวัดอัมพาราม คลองไทรท่าฉาง
84020143 โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) ท่าเคยท่าฉาง
84020144 โรงเรียนวัดบางปอ ท่าเคยท่าฉาง
84020145 โรงเรียนบ้านคลองวัว ท่าเคยท่าฉาง
84020146 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง ท่าฉางท่าฉาง
84020148 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉางท่าฉาง
84020149 โรงเรียนบ้านคชาธาร ท่าฉางท่าฉาง
84020150 โรงเรียนบ้านหน้าซึง ปากฉลุยท่าฉาง
84020151 โรงเรียนวัดบางคราม ปากฉลุยท่าฉาง
84020152 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ เสวียดท่าฉาง
84020154 โรงเรียนบ้านแม่แขก กรูดพุนพิน
84020155 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ กรูดพุนพิน
84020156 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม กรูดพุนพิน
84020158 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ เขาหัวควายพุนพิน
84020159 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ตะปานพุนพิน
84020160 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ตะปานพุนพิน
84020161 โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตะปานพุนพิน
84020162 โรงเรียนบ้านบนไร่ ตะปานพุนพิน
84020163 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตะปานพุนพิน
84020165 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ท่าข้ามพุนพิน
84020169 โรงเรียนวัดตรณาราม ท่าข้ามพุนพิน
84020170 โรงเรียนบ้านไทรงาม ท่าข้ามพุนพิน
84020171 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ท่าโรงช้างพุนพิน
84020172 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด ท่าโรงช้างพุนพิน
84020173 โรงเรียนวัดนาคาวาส ท่าโรงช้างพุนพิน
84020175 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท่าสะท้อนพุนพิน
84020176 โรงเรียนบ้านนาค้อ ท่าสะท้อนพุนพิน
84020177 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง ท่าสะท้อนพุนพิน
84020178 โรงเรียนวัดน้ำรอบ น้ำรอบพุนพิน
84020181 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต บางงอนพุนพิน
84020182 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง บางงอนพุนพิน
84020184 โรงเรียนวัดรัษฎาราม บางงอนพุนพิน
84020186 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม บางเดือนพุนพิน
84020188 โรงเรียนบ้านท่าม่วง บางมะเดื่อพุนพิน
84020189 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล บางมะเดื่อพุนพิน
84020190 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ บางมะเดื่อพุนพิน
84020192 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ พุนพินพุนพิน
84020193 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ มะลวนพุนพิน
84020195 โรงเรียนวัดห้วยกรวด มะลวนพุนพิน
84020196 โรงเรียนบ้านคลองราง ลีเล็ดพุนพิน
84020197 โรงเรียนวัดตรีธาราราม ลีเล็ดพุนพิน
84020198 โรงเรียนวัดบางพลา ลีเล็ดพุนพิน
84020199 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ศรีวิชัยพุนพิน
84020200 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม ศรีวิชัยพุนพิน
84020201 โรงเรียนบ้านอ่างทอง หนองไทรพุนพิน
84020202 โรงเรียนวัดหนองไทร หนองไทรพุนพิน
84020203 โรงเรียนบ้านยางงาม หนองไทรพุนพิน
84020205 โรงเรียนวัดหัวเตย หัวเตยพุนพิน
84020206 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง ตะกุกใต้วิภาวดี
84020207 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้วิภาวดี
84020208 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น ตะกุกใต้วิภาวดี
84020209 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ตะกุกใต้วิภาวดี
84020210 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง ตะกุกเหนือวิภาวดี
84020211 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา ตะกุกเหนือวิภาวดี
84020212 โรงเรียนวัดอรัญญาราม ตะกุกเหนือวิภาวดี
84020213 โรงเรียนสหกรณ์นิคม ตะกุกเหนือวิภาวดี
84020214 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ประสงค์ท่าชนะ
84020215 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุยท่าฉาง
109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.