จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,69320,7183,31625229,979
ไทย4,93819,5323,27024927,989
กัมพูชา5223-30
เกาหลีใต้-1--1
จีน-----
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา45975322-1,234
ฟิลิปปิน-----
มาเลเซีย-----
ลาว67180203270
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-1--1
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ1733--50
อื่นๆ2071961-404
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด61499--560
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ไทย61499--560
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)กัมพูชา-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เกาหลีใต้-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)จีน-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ญี่ปุ่น-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เนปาล-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ปากีสถาน-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เมียนมา-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ฟิลิปปิน-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)มาเลเซีย-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ลาว-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เวียดนาม-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ศรีลังกา-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)สิงคโปร์-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อินเดีย-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อินโดนีเซีย-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อื่นๆ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด555--60
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ไทย453--57
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)กัมพูชา-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เกาหลีใต้-1--1
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)จีน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ญี่ปุ่น-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เนปาล-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ปากีสถาน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เมียนมา-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ฟิลิปปิน-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)มาเลเซีย-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ลาว-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เวียดนาม-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ศรีลังกา-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)สิงคโปร์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อินเดีย-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อินโดนีเซีย-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อื่นๆ1---1
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด744--51
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไทย744--51
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กัมพูชา-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เกาหลีใต้-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จีน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ญี่ปุ่น-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เนปาล-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ปากีสถาน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เมียนมา-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ฟิลิปปิน-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มาเลเซีย-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ลาว-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เวียดนาม-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ศรีลังกา-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สิงคโปร์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินเดีย-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินโดนีเซีย-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด229747-166
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไทย229647-165
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กัมพูชา-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เกาหลีใต้-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จีน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ญี่ปุ่น-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เนปาล-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ปากีสถาน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เมียนมา-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ฟิลิปปิน-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มาเลเซีย-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ลาว-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เวียดนาม-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ศรีลังกา-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สิงคโปร์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินเดีย-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินโดนีเซีย-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด-120--120
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไทย-119--119
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กัมพูชา-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เกาหลีใต้-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จีน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ญี่ปุ่น-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เนปาล-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ปากีสถาน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เมียนมา-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ฟิลิปปิน-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มาเลเซีย-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ลาว-1--1
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เวียดนาม-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ศรีลังกา-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สิงคโปร์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินเดีย-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินโดนีเซีย-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1441--55
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไทย920--29
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กัมพูชา-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เกาหลีใต้-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จีน-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ญี่ปุ่น-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เนปาล-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ปากีสถาน-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เมียนมา415--19
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ฟิลิปปิน-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มาเลเซีย-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ลาว-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เวียดนาม-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ศรีลังกา-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สิงคโปร์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินเดีย-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินโดนีเซีย-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ15--6
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด2549--74
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไทย2549--74
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กัมพูชา-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เกาหลีใต้-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จีน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ญี่ปุ่น-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เนปาล-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ปากีสถาน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เมียนมา-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ฟิลิปปิน-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มาเลเซีย-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ลาว-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เวียดนาม-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ศรีลังกา-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สิงคโปร์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินเดีย-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินโดนีเซีย-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด2185--106
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไทย2185--106
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)กัมพูชา-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เกาหลีใต้-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)จีน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ญี่ปุ่น-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เนปาล-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ปากีสถาน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เมียนมา-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ฟิลิปปิน-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)มาเลเซีย-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ลาว-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เวียดนาม-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ศรีลังกา-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สิงคโปร์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินเดีย-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อินโดนีเซีย-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด1035--45
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไทย835--43
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)กัมพูชา-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เกาหลีใต้-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จีน-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ญี่ปุ่น-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เนปาล-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ปากีสถาน-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เมียนมา2---2
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ฟิลิปปิน-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)มาเลเซีย-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ลาว-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เวียดนาม-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ศรีลังกา-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สิงคโปร์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อินเดีย-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อินโดนีเซีย-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด3713181-249
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไทย3612380-239
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)กัมพูชา-11-2
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เกาหลีใต้-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จีน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ญี่ปุ่น-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เนปาล-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ปากีสถาน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เมียนมา-5--5
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ฟิลิปปิน-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)มาเลเซีย-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ลาว-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เวียดนาม-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ศรีลังกา-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สิงคโปร์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อินเดีย-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อินโดนีเซีย-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ11--2
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด7019682-348
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไทย6919582-346
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)กัมพูชา-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เกาหลีใต้-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จีน-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ญี่ปุ่น-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เนปาล-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ปากีสถาน-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เมียนมา-1--1
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ฟิลิปปิน-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)มาเลเซีย-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ลาว-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เวียดนาม-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ศรีลังกา-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สิงคโปร์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อินเดีย-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อินโดนีเซีย-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ1---1
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด2711863-208
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไทย2711662-205
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)กัมพูชา-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เกาหลีใต้-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)จีน-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ซาอุดีอาระเบีย-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ญี่ปุ่น-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เนปาล-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ปากีสถาน-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เมียนมา-2--2
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ฟิลิปปิน-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)มาเลเซีย-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ลาว-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เวียดนาม-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ศรีลังกา-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สิงคโปร์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อินเดีย-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อินโดนีเซีย-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ--1-1
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.