จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,69320,7183,31625229,979
พุทธ5,47419,8803,21725128,822
อิสลาม1727679611,036
คริสต์4103-17
ซิกส์-2--2
พราหมณ์/ฮินดู-1--1
อื่นๆ4358--101
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด61499--560
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)พุทธ56463--519
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อิสลาม536--41
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)คริสต์-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ซิกส์-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อื่นๆ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด555--60
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)พุทธ448--52
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อิสลาม17--8
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)คริสต์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ซิกส์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อื่นๆ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด744--51
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พุทธ744--51
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อิสลาม-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)คริสต์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซิกส์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด229747-166
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พุทธ-1937-56
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อิสลาม227810-110
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)คริสต์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซิกส์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด-120--120
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พุทธ-119--119
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อิสลาม-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)คริสต์-1--1
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซิกส์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1441--55
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พุทธ1441--55
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อิสลาม-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)คริสต์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซิกส์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด2549--74
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พุทธ2548--73
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อิสลาม-1--1
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)คริสต์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซิกส์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด2185--106
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พุทธ1984--103
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อิสลาม21--3
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)คริสต์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ซิกส์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อื่นๆ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด1035--45
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)พุทธ1035--45
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อิสลาม-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)คริสต์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ซิกส์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด3713181-249
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)พุทธ3713180-248
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อิสลาม--1-1
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)คริสต์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ซิกส์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด7019682-348
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)พุทธ6919482-345
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อิสลาม12--3
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)คริสต์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ซิกส์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด2711863-208
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)พุทธ2611762-205
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อิสลาม111-3
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)คริสต์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ซิกส์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)พราหมณ์/ฮินดู-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อื่นๆ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ข้อมูลผิดปกติ-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.