สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
840200106401831084640183 บ้านนาปากหมากไชยาไชยา 1 (ชายแดน)102336----43856ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840200116401841084640184 บ้านห้วยตาหมิงปากหมากไชยาไชยา 1 (ชายแดน)3421506903--274112515ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840200126401851084640185 บ้านพรุยายชีปากหมากไชยาไชยา 1 (ชายแดน)7842068923--376152521ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840200136401861084640186 วัดวิโรจนารามปากหมากไชยาไชยา 1 (ชายแดน)2821146753--217112015ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3