สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2. ประกาศเลิกสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทางหมายเหตุ
840200476402631084640263 วัดชัยธาราวาส#เลิกสถานศึกษา ท่าชนะท่าชนะ84171 xx