ทะเบียนโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สารภีอุทิศ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84020002
PERCODE 6 หลัก640201
กระทรวง 10 หลัก1084640201
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สารภีอุทิศ
ชื่อ (อังกฤษ)Sarapheeuthid School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านท่าโพธิ์
ตำบลตลาดไชยา
อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077431130
อีเมล์แอดเดรสsarapheeuthid002@surat2.go.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640201
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
9.3865509
Longitude
99.206742

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน