ทะเบียนโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
บ้านห้วยพุน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84020004
PERCODE 6 หลัก640205
กระทรวง 10 หลัก1084640205
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยพุน
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuayphun School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านห้วยพุน
ตำบลตะกรบ
อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077280100
อีเมล์แอดเดรสbanhuayphun004@suart2.go.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640205
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
9.45818780000001
Longitude
99.2067227

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน