ทะเบียนโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
วัดวิชิตธาราราม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84020005
PERCODE 6 หลัก640208
กระทรวง 10 หลัก1084640208
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดวิชิตธาราราม
ชื่อ (อังกฤษ)Watvichittararam School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ่อคา
ตำบลตะกรบ
อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0898750366
อีเมล์แอดเดรสwatvichittararam005@surat2.go.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640208
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
9.46559250000001
Longitude
99.2446517999999

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน