ทะเบียนโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
บ้านนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84020010
PERCODE 6 หลัก640183
กระทรวง 10 หลัก1084640183
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนา
ชื่อ (อังกฤษ)Banna School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านนา
ตำบลปากหมาก
อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0887607719
อีเมล์แอดเดรสbanna010@surat2.go.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640183
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
9.43982242531684
Longitude
99.0094980266123

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน