ทะเบียนโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
วัดวิโรจนาราม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84020013
PERCODE 6 หลัก640186
กระทรวง 10 หลัก1084640186
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดวิโรจนาราม
ชื่อ (อังกฤษ)Watwirotjanaram School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านปากหมาก
ตำบลปากหมาก
อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077380142
อีเมล์แอดเดรสwatwirotjanaram013@surat2.go.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640186
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
9.42325460000001
Longitude
99.0373208999999

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน