ทะเบียนโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
วัดโกศาวาส
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84020068
PERCODE 6 หลัก640126
กระทรวง 10 หลัก1084640126
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดโกศาวาส
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกะเปา
อำเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
Longitude

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน