ทะเบียนโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
บ้านทรายแก้ว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84020079
PERCODE 6 หลัก640122
กระทรวง 10 หลัก1084640122
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทรายแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
Longitude

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน