ทะเบียนโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
บ้านบางสาน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84020126
PERCODE 6 หลัก640330
กระทรวง 10 หลัก1084640330
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางสาน
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพนม
อำเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84250
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
Longitude

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน