ทะเบียนโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84020133
PERCODE 6 หลัก640336
กระทรวง 10 หลัก1084640336
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพังกาญจน์
อำเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84250
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
Longitude

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน