ทะเบียนโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
บ้านท่าแซะ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84020140
PERCODE 6 หลัก640248
กระทรวง 10 หลัก1084640248
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าแซะ
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลคลองไทร
อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
Longitude

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน