ทะเบียนโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84020186
PERCODE 6 หลัก640432
กระทรวง 10 หลัก1084640432
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดจันทร์ประดิษฐาราม
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบางเดือน
อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
Longitude

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน