ทะเบียนโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
วัดโพธิ์น้อย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84020209
PERCODE 6 หลัก640534
กระทรวง 10 หลัก1084640534
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดโพธิ์น้อย
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตะกุกใต้
อำเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84370
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
Longitude

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน