ทะเบียนโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
วัดชยาราม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84020001
PERCODE 6 หลัก640198
กระทรวง 10 หลัก1084640198
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดชยาราม
ชื่อ (อังกฤษ)Watchayaram School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านตลาดไชยา
ตำบลตลาดไชยา
อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077431122
อีเมล์แอดเดรสwatchayaram001@surat2.go.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1084640198
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
9.3843437131758
Longitude
99.1993083654257

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน