สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1438405843
15%
6613:1
อนุบาล 21,1741,1002,274
40%
16414:1
อนุบาล 31,3191,2572,576
45%
17315:1
ระดับปฐมวัย2,9312,7625,693
19%
40314:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,8071,6323,439
17%
20217:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,7671,6253,392
16%
19617:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,7271,6543,381
16%
19717:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,7951,6683,463
17%
19518:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,8551,6473,502
17%
19518:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,8161,7253,541
17%
19618:1
ระดับประถมศึกษา10,7679,95120,718
69%
1,18118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16265041,130
34%
5321:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26085691,177
35%
5521:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35634461,009
30%
5120:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,7971,5193,316
11%
15921:1
มัธยมศึกษาปีที่ 45852110
44%
618:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5214263
25%
611:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6324779
31%
613:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย111141252
1%
1814:1
รวมทั้งสิ้น15,60614,37329,979
100%
1,76117:1