ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 212618
49%
118:1
อนุบาล 381119
51%
119:1
ระดับปฐมวัย201737
26%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 110616
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 27411
11%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 312618
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101323
22%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101121
20%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 651015
14%
115:1
ระดับประถมศึกษา5450104
74%
617:1
รวมทั้งสิ้น7467141
100%
818:1