ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 212921
54%
121:1
อนุบาล 39918
46%
118:1
ระดับปฐมวัย211839
19%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 1141327
16%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 2101929
18%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 3171128
17%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 4191130
18%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111930
18%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 681220
12%
120:1
ระดับประถมศึกษา7985164
81%
627:1
รวมทั้งสิ้น100103203
100%
825:1