จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,69320,7183,316-29,979
ผอม5971,206125-1,937
ค่อนข้างผอม4881,392219-2,113
สมส่วน3,71413,1812,324-19,393
ท้วม2031,269160-1,645
เริ่มอ้วน3092,100271-2,706
อ้วน3491,568208-2,137
ค่านอกเกณฑ์3328-45
อายุนอกเกณฑ์--1-3

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด61499--560
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ผอม1531--46
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ค่อนข้างผอม628--34
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)สมส่วน36288--324
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ท้วม144--45
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เริ่มอ้วน164--65
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อ้วน244--46
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ค่านอกเกณฑ์-----
84020001 วัดชยารามไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)นักเรียนทั้งหมด555--60
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ผอม13--4
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ค่อนข้างผอม-4--4
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)สมส่วน332--35
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ท้วม12--3
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)เริ่มอ้วน-5--5
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อ้วน-9--9
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)ค่านอกเกณฑ์-----
84020002 สารภีอุทิศไชยาไชยา 3 (ไชยาพัฒนา)อายุนอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด744--51
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผอม-3--3
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างผอม-4--4
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สมส่วน627--33
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ท้วม-1--1
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เริ่มอ้วน-7--7
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อ้วน12--3
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่านอกเกณฑ์-----
84020003 บ้านตะกรบไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด229747-166
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผอม-52-7
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างผอม4131-18
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สมส่วน176237-116
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ท้วม141-6
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เริ่มอ้วน-102-12
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อ้วน-34-7
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่านอกเกณฑ์-----
84020004 บ้านห้วยพุนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด-120--120
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผอม-4--4
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างผอม-4--4
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สมส่วน-86--86
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ท้วม-5--5
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เริ่มอ้วน-10--10
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อ้วน-11--11
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่านอกเกณฑ์-----
84020005 วัดวิชิตธารารามไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด1441--55
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผอม23--5
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างผอม23--5
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สมส่วน725--32
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ท้วม11--2
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เริ่มอ้วน-5--5
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อ้วน24--6
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่านอกเกณฑ์-----
84020006 วัดไตรรัตนากรไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด2549--74
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผอม33--6
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างผอม-1--1
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สมส่วน1829--47
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ท้วม-3--3
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เริ่มอ้วน35--8
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อ้วน18--9
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่านอกเกณฑ์-----
84020008 บ้านนาแคไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)นักเรียนทั้งหมด2185--106
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ผอม-3--3
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่อนข้างผอม21--3
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)สมส่วน1343--56
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ท้วม28--10
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)เริ่มอ้วน118--19
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อ้วน312--15
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)ค่านอกเกณฑ์-----
84020009 บ้านหนองมนไชยาไชยา 2 (ไตรลักษณ์)อายุนอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด1035--45
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ผอม13--4
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างผอม-3--3
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สมส่วน720--27
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ท้วม-2--2
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เริ่มอ้วน13--4
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อ้วน14--5
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่านอกเกณฑ์-----
84020010 บ้านนาไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด3713181-249
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ผอม373-13
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างผอม275-14
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สมส่วน298055-164
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ท้วม-144-18
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เริ่มอ้วน2138-23
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อ้วน1106-17
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่านอกเกณฑ์-----
84020011 บ้านห้วยตาหมิงไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด7019682-348
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ผอม761-14
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างผอม6113-20
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สมส่วน4713258-237
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ท้วม1143-18
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เริ่มอ้วน51812-35
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อ้วน4155-24
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่านอกเกณฑ์-----
84020012 บ้านพรุยายชีไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)นักเรียนทั้งหมด2711863-208
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ผอม366-15
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่อนข้างผอม274-13
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)สมส่วน168235-133
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ท้วม172-10
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)เริ่มอ้วน3106-19
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อ้วน2610-18
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)ค่านอกเกณฑ์-----
84020013 วัดวิโรจนารามไชยาไชยา 1 (ชายแดน)อายุนอกเกณฑ์-----


109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Version.